15-18 Οκτωβρίου: Η ABET LAMINATI λαμβάνει μέρος στην SICAM